تبلیغات
نسیم انتظار - شهید دکتر مصطفی چمران

نسیم انتظار
 
اللهــــم عــــــجل لـــــــولیک الـــــفرجامام زمان (عج) در میان ما وجود دارد، حضور دارد، زندگی میكند و مراقب اعمال و رفتا ر ماست

و هر كجا كه رهبری ما اشتباهی كرد، به طریقی خویشتن را مینمایاند و خطای رهبر را جبران میكند.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 مهر 1392 توسط بنده خدا